Tổ chức sáng tác thiết kế

Việc sáng tác thiết kế được thực hiện dựa trên cơ sở những thông tin đã khảo sát thu thập từ thực tế về đối tượng nghiên cứu. Từ việc phân tích những thông tin này, xác định các yêu cầu đối với thiết kế, trên cơ sở đó đưa ra những mô tuýp chủ đạo trong thiết kế. Các mô tuýp này sẽ được nghiên cứu đưa vào phương án thiết kế sao cho khoa học, phù hợp với các nguyên tắc thẩm mỹ. Tiếp đó, tiến hành tính toán, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật để trang trí không gian, sắp xếp, lắp đặt đồ đạc, thiết bị và thiết kế chi tiết.

*Tổ chức các bước thiết kế

Tổ chức các bước thiết kế trong đề tài này được thực hiện theo các bước cơ bản sau:

– Thu thập thông tin làm cơ sở thiết kế.

– Xây dựng và lựa chọn phương án thiết kế.

– Thiết kế chi tiết, lựa chọn thiết bị và đề xuất giải pháp kỹ thuật để thi công thiết kế.

– Trình bày bản vẽ và thuyết minh, đánh giá thiết kế.

Các bước tiến hành cụ thể như sau:

Bước 1: Thu thập thông tin làm cơ sở thiết kế

Trong đề tài, việc thu thập thông tin được thu thập theo các nhóm thông tin như sau:

– Thông tin về đối tượng sử dụng công trình và những yêu cầu họ:

Về đối tượng sử dụng công trình, đề tài tiến hành tìm hiểu ngành nghề, vị trí xã hội của họ. Tham khảo ý kiến của một số đối tượng thường xuyên hoạt động trong không gian này về những yêu cầu của họ để từ đó tổng hợp lại đặt ra yêu cầu thiết kế cho phù hợp tâm lý người sử dụng.

– Các yêu cầu về hoạt động đối với không gian nội thất phòng tiếp khách quốc tế:

Xác định các hoạt động chủ yếu, thứ yếu và các hoạt động phát sinh có thể diễn ra trong không gian nội thất phòng tiếp khách quốc tế.

Xác định bản chất của hoạt động, các tính chất đặc thù của các hoạt động tiếp khách và mối quan hệ giữa các hoạt động này.

Xác định thời gian chủ yếu diễn ra hoạt động tiếp khách và mật độ diễn ra các cuộc tiếp khách để làm rõ tính chất thường xuyên hay đột xuất của hoạt động để từ đó có các giải pháp thiết kế ổn định hay linh động.

Xác định các yêu cầu đối với hoạt động diễn ra trong phòng khách quốc tế trường §ại học Lâm Nghiệp.

– Các yêu cầu về đồ đạc, thiết bị:

Xác định các yêu cầu về đồ đạc và thiết bị cho mỗi hoạt động trên cơ sở phân tích các yêu cầu đối với các hoạt động. Cụ thể là: các yêu cầu về chủng loại, kiểu dáng, số lượng, công suất các thiết bị, diện tích làm việc cần thiết cho mỗi thiết bị.

Xác định yêu cầu chất lượng của các thiết bị trong không gian nội thất theo tiêu chí: tiện nghi, an toàn, độ bền và khả năng bảo quản các thiết bị.

Xác định yêu cầu về vị trí thiết bị trong không gian.

– Khảo sát và phân tích không gian kiến trúc hiện có:

Khảo sát hiện trạng không gian kiến trúc, đo đạc, vẽ lại mặt bằng, mặt cắt các tường theo đúng hiện trường khảo sát.

Phân tích không gian kiến trúc hiện có qua việc nhận định hình dạng, quy mô và tỷ lệ của không gian. Xác định vị trí không gian trong không gian tổng thể, phân tích các mối quan hệ về mọi mặt giữa không gian thiết kế với các không gian lân cận, các điểm ra vào, đường đi lại, vị trí các cửa…

Phân tích tầm nhìn và sự thông thoáng của không gian để có những quyết định về hệ thống chiếu sáng cũng như hệ thống thông gió, điều hoà không khí.

Xác định các vật liệu làm sàn, trần, tường để từ đó có các giải pháp kỹ thuật tiến hành trang trí phù hợp.

Mô tả các chi tiết kiến trúc có các đặc điểm cần lưu ý trong thiết kế.

Xác định hiện trạng hệ thống điện kỹ thuật của công trình.

Đặc biệt trong phân tích không gian kiến trúc cần xác định rõ phần nào có thể sửa chữa thay đổi trên cơ sở đảm bảo yêu cầu về pháp lý và an toàn cho công trình.

– Các yêu cầu về kích thước:

Trên cơ sở phân tích yêu cầu của các hoạt động trong không gian thiết kế và đặc tính của các loại thiết bị trong không gian, xác định các yêu cầu về kích thước cho mỗi hoạt động, mỗi khu vực sử dụng. Cụ thể cần xác định: diện tích cần thiết cụ thể cho mỗi nhóm được trang thiết bị, khoảng cách tối thiểu cần thiết cho việc đi lại, di chuyển trong phạm vi giữa các khu vực hoạt động.

Cân nhắc về số người phù hợp với kích thước không gian nội thất. Xác định các khoảng cách phù hợp và các tác động qua lại trên cơ sở tham khảo nghiên cứu về nhân trắc học.

Xác định yêu cầu về chiều cao phù hợp trên cơ sở tầm nhìn và đặc thù các thiết bị trong không gian.

– Xác định các yêu cầu về mối quan hệ giữa không gian phòng tiếp khách với các không gian lân cận.

– Xác định các yêu cầu đặc biệt khác như:

Yêu cầu về sự thống nhất phong cách kiến trúc cảnh quan với không gian nội thất; Yêu cầu về môi trường âm thanh; Yêu cầu về tính tiện nghi và mức độ an toàn…

Bước 2: Xây dựng và lựa chọn phương án thiết kế

Trong bước thiết kế này, trên cơ sở phân tích các thông tin đã thu thập được qua khảo sát thực tiễn, đề tài vận dụng các nguyên tắc thiết kế để xây dựng các phương án thiết kế. Khi phân tích các thông tin, đề tài tiến hành bằng việc phân tích các tư liệu về vật chất, văn hoá và xác định các phạm vi cho phép sửa đổi, cái gì có thể thay đổi, cái gì không thể thay đổi.

Qua phân tích các kết quả khảo sát về đối tượng sử dụng công trình và các yêu cầu của họ, đề tài đề ra những mục tiêu, những yêu cầu cụ thể cho phương án thiết kế như: yêu cầu về hình ảnh và phong cách thẩm mỹ của công trình, yêu cầu về ý nghĩa tâm lý…

Phân tích điều kiện thực tiễn để xác định rõ điều gì có thể thực hiện, điều gì không thể thực hiện; có thể chọn cái gì, không thể chọn cái gì; điều gì được phép, điều gì bị cấm. Tóm lại là xác định các giới hạn về thời gian, kinh tế, pháp lý, kỹ thuật…

Tổng hợp các tư liệu đã khảo sát về thực tiễn và lý thuyết về thiết kế nội thất, xây dựng ý tưởng thiết kế. Tìm hiểu và phân tích nhữ đặc điểm đặc trưng của đối tượng nghiên cứu để đưa ra mô tuýp chủ đạo trong thiết kế.

Trên cơ sở mô tuýp chủ đạo và các yêu cầu thiết kế đã xác định, xây dựng các phương án thiết kế: phương án bố trí mặt bằng, phương án trang trí các mặt tường, phương án bố trí các hệ thống chiếu sáng, hệ, hệ thống thông gió, điều hoà không khí, hệ thống điện kỹ thuật…

Phân tích đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án thiết kế, từ đó tìm ra các biện pháp khắc phục nhược điểm của phương án thiết kế và đưa đến một phương án phù hợp nhất với các yêu cầu thiết kế.

Việc đánh giá ưu nhược điểm của các phương án thiết kế được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

– Mức độ đáp ứng chứng năng sử dụng và mục đích của phương án thiết kế.

– Chất lượng thẩm mỹ của thiết kế.

– Chất lượng tinh thần của thiết kế: có ý nghĩa, gây ấn tượng, độc đáo.

– Tính kinh tế và tính khả thi của thiết kế trong phạm vi công nghệ, kỹ thuật thi công công trình. Với giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài thì tiêu chí kinh tế và tính khả thi của thiết kế chỉ được cân nhắc một cách tương đối theo điều kiện thực tế hiện có.

Bước 3: Thiết kế chi tiết, lựa chọn thiết bị và đề xuất các giải pháp kỹ thuật thi công thiết kế

Tiến hành lựa chọn các thiết bị phục vụ cho các hoạt động trong không gian nội thất trên cơ sở phân tích các yêu cầu về đồ đạc thiết bị và phương án thiết kế đã chọn.

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục: các giải pháp thi công mặt sàn, trần, tường; các giải pháp lắp đặt các thiết bị, hệ thống chiếu sáng, điều hoà không khí, hệ thống điện kỹ thuật…

Thiết kế chi tiết một sản phẩm sử dụng trong phương án thiết kế.

Bước 4: Trình bày các bản vẽ thể hiện phương án thiết kế

Sau khi đã quyết định lựa chọn được một phương án thiết kế phù hợp, phương án thiết kế được thể hiện một cách đầy đủ từ diễn giải ý tưởng thiết kế đến các bản vẽ chi tiết về không gian nội thất.

Yêu cầu đối với bước công việc này là phải cho người xem thấy được toàn cảnh về không gian thiết kế một cách trung thực nhất và đặc biệt là phải bố cục sắp xếp các bản vẽ sao cho dễ hiểu, các chú thích rõ ràng, đầy đủ, cuốn hút người xem.